About Us

Introducing YoungKwang that is not afraid of change and innovation.

Introducing YoungKwang that is not afraid of change and innovation.

Locations

We will guide you to the location of each branch of YoungKwang.

Yijin Factory

Adreess : 448, Sanam-ro, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsan City
Tel : + 82-52-240-2400
Fax : + 82-52-237-2376

Cheoyong Factory

Adreess : 55 Cheoyong Industrial 5-gil, Cheongnyang-myeon, Ulju-gun, Ulsan

Machine Shop

Adreess : 135, Cheoyongsaneop 3-gil, Cheongnyang-myeon, Ulju-gun, Ulsan

Onsan Plant

Adreess : 190, Gongdan-ro, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsan City

Gyeongju Factory

Adreess : 246, Munsangongdan-gil, Oedong-eup, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do

Goseong Factory

Adreess : 81, Hwagil 2-gil, Guman-myeon, Goseong-gun, Gyeongsangnam-do