Locations

We will guide you to the location of each branch of YoungKwang.

Yijin Factory

Adreess : 448, Sanam-ro, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsan City
Tel : + 82-52-240-2400
Fax : + 82-52-237-2376

Cheoyong Factory

Adreess : 55 Cheoyong Industrial 5-gil, Cheongnyang-myeon, Ulju-gun, Ulsan

Machine Shop

Adreess : 135, Cheoyongsaneop 3-gil, Cheongnyang-myeon, Ulju-gun, Ulsan

Onsan Plant

Adreess : 190, Gongdan-ro, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsan City

Gyeongju Factory

Adreess : 246, Munsangongdan-gil, Oedong-eup, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do

Goseong Factory

Adreess : 81, Hwagil 2-gil, Guman-myeon, Goseong-gun, Gyeongsangnam-do